หน้าแรก

1
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
2
3
5

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าว ประกาศของโรงเรียน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

1 มี.ค. 2567 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567
1 มี.ค. 2567 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567
1 มี.ค. 2567 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567
27 ก.พ. 2567 ระเบียบการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567
27 ก.พ. 2567 ระเบียบการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี