หน้าแรก

ผอ
รองจำเรียง
รองเรณู
รองมานพ
รองอรวรรณ ฉ่ำชื่น

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวประกาศโรงเรียน

4 ม.ค. 2565 ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
4 ม.ค. 2565 การสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)
12 ธ.ค. 2564 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีพุทธศักราช 2565
18 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) รอบที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
11 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
9 ต.ค. 2564 ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่องแนวทางการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
13 ส.ค. 2564 การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4 ส.ค. 2564 ขอเชิญชวนลูกฟ้าแดง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2564

กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

25 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
25 มิ.ย. 2564 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กรณีเพิ่มเติม
24 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐศาสตร์ กรณีเพิ่มเติม
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ เพิ่มเติม
16 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
14 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
1 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
1 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
1 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ