หน้าแรก

ผอ
รองจำเรียง
รองเรณู
รองมานพ
รองอรวรรณ ฉ่ำชื่น

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าว ประกาศของโรงเรียน

18 พ.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2565
3 มี.ค. 2565 เอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบคัดเลือก
15 ก.พ. 2565 รายงานตัวนักเรียน ม. 3 (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2565
4 ก.พ. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม
4 ม.ค. 2565 ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
4 ม.ค. 2565 การสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)
12 ธ.ค. 2564 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีพุทธศักราช 2565
13 ส.ค. 2564 การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน

เกียรติยศโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

17 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
17 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
6 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
6 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
5 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี