หน้าแรก

ข่าว ประกาศของโรงเรียน

5 มิ.ย. 2567 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567
5 พ.ค. 2567 การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567
8 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน ปีการศึกษา 2567
31 มี.ค. 2567 ประกาศปิด และเปิดภาคเรียน
29 มี.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่องระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 67
29 มี.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่องระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียน 67
20 มี.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่อง จัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
14 ก.พ. 2567 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

31 มี.ค. 2567 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567
31 มี.ค. 2567 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567
30 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2567
29 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2567
27 มี.ค. 2567 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี