หน้าแรก

ผอ
รองจำเรียง
รองเรณู
รองปรัศนียา
รองมานพ
ครูปรีชา

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าว ประกาศของโรงเรียน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

8 เม.ย. 2566 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
8 เม.ย. 2566 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
30 มี.ค. 2566 รายชื่อสำหรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
29 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (แยกตามแผนการเรียน)
28 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี