หน้าแรก

ผอ
รองจำเรียง
รองเรณู
รองมานพ
รองอรวรรณ ฉ่ำชื่น

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าว ประกาศของโรงเรียน

1 ธ.ค. 2565 ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
28 ต.ค. 2565 ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 2565 ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
29 ก.ย. 2565 รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระหว่างคณะ โรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2565
4 ก.ค. 2565 ประกาศโรงเรียน เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียน
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT
13 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT
1 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

17 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
17 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
6 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
6 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
5 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี