หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

"โรงเรียนสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สร้างเยาวชนชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง"

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

11 พ.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
30 เม.ย. 2564 ประกาศรับสมัครร้านค้าประเภทเบเกอรี่ (เพิ่มเติม)
29 เม.ย. 2564 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
25 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พัสดุ
23 เม.ย. 2564 คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
20 เม.ย. 2564 ประกาศแนวปฏิบัติการรับระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
3 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2564
1 เม.ย. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

16 พ.ค. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท.
15 พ.ค. 2564 รายละเอียดข้อตกลงของนักเรียนความสามารถพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสิงห์บุรี ตามประเภทของความสามารถพิเศษ (นักเรียนจะต้องทำข้อตกลงกับโรงเรียนในวันมอบตัว)
6 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
6 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564
5 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564
3 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ฉบับแก้ไข
3 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ฉบับแก้ไข
26 เม.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ เพิ่มเติม
25 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียน ม. 3 โรงเรียนเดิม
24 เม.ย. 2564 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติฯ กรณีเพิ่มเติม