หน้าแรก

ผอ
รองจำเรียง
รองเรณู
รองปรัศนียา
รองมานพ
ครูปรีชา

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าว ประกาศของโรงเรียน

20 ก.พ. 2566 ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2566
6 ก.พ. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 ธ.ค. 2565 ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
28 ต.ค. 2565 ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 2565 ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
29 ก.ย. 2565 รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระหว่างคณะ โรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2565
4 ก.ค. 2565 ประกาศโรงเรียน เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียน
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

21 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
21 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
20 มี.ค. 2566 ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20 มี.ค. 2566 ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
20 มี.ค. 2566 ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน.

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี

ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี