กิจกรรมรำลึกรัตนกวี สุนทรภู่ บรมครูศรีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา​ ​๐๘.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมเปิดงานจัดกิจกรรมรำลึกรัตนกวี สุนทรภู่ บรมครูศรีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อรำลึกสุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร ที่ถือว่าเป็นกวีเอกของโลกด้านงานวรรณกรรม ด้วยความสำคัญดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ในกิจกรรมครั้งนี้