ประกาศผลคะแนน “การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ประกาศผลคะแนน “การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน”


หมายเหตุ : ทีมที่ได้อันดับที่ 1 – 9 ให้ไปพบกันที่ใต้โถงอาคาร 5 เวลา 07.30 น.