จิตอาสาต้นกล้า กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน
ชุมนุมจิตอาสาต้นกล้า กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ, นายชัยพร สมบูรณถานะ, นายอนุชา สุขม่วง และนายพรชัย ใจรอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำชุมนุมจิตอาสาต้นกล้า กฟผ. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี