ประกาศผล “การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11

📣ประกาศผล “การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน” ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี