ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีได้รับรางวัล ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีได้รับรางวัล ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2565
1. นางสาววรรณกานต์ เรืองงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประเภทขลุ่ยเพียงออ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ประเภทจะเข้
3. เด็กหญิงธัญญากร มูระคา ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ประเภทจะเข้