โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วย ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางหลังเก่า