กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้า

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรีสาโรจน์ แจ้งอารมณ์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี มาให้ความรู้เรื่อง โทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า

ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี