ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบรางวัล และชื่นชมยินดีกับ “วง Singburian Brass Ensemble” นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบรางวัล และชื่นชมยินดีกับ “วง Singburian Brass Ensemble” นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ในการแข่งขัน Lopburi Symphonic Day Competition

ประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษา

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ซึ่งฝึกซ้อมโดย อ.ธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ ครูชำนาญพิเศษ

และสนับสนุนโดย ดร.ชาคริส ภู่งาม (ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี)

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี