.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเหรียญรางวัล และ ใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโดที่ได้รางวัล

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเหรียญรางวัล และ ใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโดที่ได้รางวัลจากการเป็นตัวแทนในการแข่งขัน

1.นายชญานิน กุลกุศล ชั้น ม.4/4
🥈เหรียญเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”
ประเภทต่อสู้ กีฬาเทควันโด รุ่น 15-17 ปี ชาย รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 78 กิโลกรัม
🥇เหรียญทอง🥇
การแข่งขัน เทควันโด ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2023 ประเภทต่อสู้ รุ่น15-17 ปี ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 78 kg
………………………
🥋การแข่งขันแมทนานาชาติ
Pattaya International Open ครั้งที่3 Taekwondo Championship 2023
1.นายชญานิน กุลกุศล ชั้น ม.4/4
🥇เหรียญทองและรางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม🏆
ประเภทต่อสู้ รุ่น15-17 ปี ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 78 kg
2.น.ส เกศิณี สรมานะ ชั้นม.4/7
เหรียญทอง และรางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก 49-52 kg
3.นายเบญจทิวัตถ์ รีพลี
ชั้นม.5/12 เหรียญเงิน รุ่น 15-17 ปี ชายน้ำหนัก55-59 กก.
4.น.ส พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ
ชั้น ม.5/11 เหรียญทอง รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก -49
5.นาย รชต กระจ่างยุธ
ชั้น ม.5/11 เหรียญทองแดง รุ่น 15-17 ปี ชายน้ำหนัก 59-63 kg
6.ด.ญ.จีระนันท์ ดอนเปล่ง
ชั้น ม.2/13 เหรียญทอง รุ่น13-14 ปี หญิง รุ่นน้ำหนัก 50-54 kg
……………………………
🥋การแข่งขันเทควันโดราชบุรีโอเพ่น 🥋
ครั้งที่10
1.นาย รชต กระจ่างยุธ ชั้น ม.5/11
🥉เหรียญทองแดง รุ่น 15-17 ปี ชาย น้ำหนัก 59-63 kg

2.น.ส เกศิณี สรมานะ ชั้นม.4/7

🥇เหรียญทอง รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก 49-52 kg