โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี

จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสิงห์บุรี

ทั้งนี้มี นางจรัสศรี งามจริง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี

ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี