ชมรมดนตรีไทยโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมบรรเลงประกอบการแสดงหุ่นหลวง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ชมรมดนตรีไทยโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมบรรเลงประกอบการแสดงหุ่นหลวง เรื่อง รามเกียรติ์

ตอน พระรามตามกวาง ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิด อาคารปราชญ์ปัญญา

อาคารสิริวรเมธา และอาคารบรรณบริบูรณ์

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)