ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับรางวัล เหรียญรางวัล TMC ครั้งที่ 11

โรงเรียนสิงห์บุรี
ขอแสดงความยินดี
นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับรางวัล เหรียญรางวัล TMC ครั้งที่ 11
การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย
( Thailand Mathematics Contest –TMC )
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
รางวัล เหรียญเงิน
นายเมธีณัฐ ตาลเเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
รางวัล เหรียญทองแเดง
-เด็กชายกัลล์กวี ดวงสุดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
-เด็กชายพงศ์วรุตม์ รอดโฉม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-นางสาวศศิวัลย์ ผลแสงสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1