ปฐมนิเทศและมอบนโยบายห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อปฐมนิเทศและมอบนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในฐานะโรงเรียนศูนย์ ฯ รวมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนสิงห์บุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ทั้งนี้มี นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ คณะครูแกนนำที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ฯ คณะครูผู้สอนในโครงการ ฯ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร ๕ โรงเรียนสิงห์บุรี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/SIP.singburi?mibextid=LQQJ4d