นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี (Big day)

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้
กิจการนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสิงห์บุรี ส่งนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี (Big day) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นกิจกรรม รด.จิตอาสา (นักศึกษาวิชาทหาร) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และอำนวยความสะดวกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณเมืองสิงห์บุรี