ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบราชการ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/11-siz2rAcGXxhrf74_Fna5BtHuD5R_-z