สิงห์เข้ม มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
และประธานศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น ๗๐ (สิงห์เข้ม)
มอบหมายให้เพื่อนสมาชิกสิงห์เข้ม มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนสิงห์บุรี
เพื่อใช้ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องพยาบาล
สำนักงานผู้อำนวยการ และห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
โดยมี ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี และคณะครูเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว
ในการนี้ โรงเรียนสิงห์บุรีขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี