ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด ประกาศ ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี-Ekachai-Sukkaeha.pdf (74 downloads)

ดาวน์โหลด ระเบียบโรงอาหาร ระเบียบโรงอาหาร-66-Ekachai-Sukkaeha.pdf (93 downloads)

ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี - Ekachai Sukkaeha
ระเบียบโรงอาหาร 66 - Ekachai Sukkaeha