ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
นายชัยณรงค์ อมรประสิทธิ์ นายชุมพล ปาลวัฒน์ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงาน ” ๑๑๖ ปี สิงห์บุรีคืนถิ่น มุทิตา คารวะครู กตัญญูสถาบัน”
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี