กิจกรรมแนะแนวการเตรียมตัวเข้าสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต
รอง ผอ.รมน.จว.สิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) และคณะส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นำโดย พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ รอง ผอ.ส่วนการศึกษา พ.ท.ผศ.อภิเษก มนเทียนวิเชียรฉาย
ร.ท.พชรพล พนาคุปต์ ร.ต.พรหมชนก เกตุพันธ์ และนักเรียนนายร้อยศิษย์เก่าของโรงเรียนสิงห์บุรี
มาแนะแนวให้กับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.๓ – ม.๖ ในการเตรียมตัวเข้าสอบโรงเรียนเตรียมทหาร
เพื่อเข้ารับราชการทหารในอนาคต บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่น้องๆ
จะได้รับเมื่อได้เข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบก
ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์