พิธีการตอกหนังครู โรงเรียนสิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเยี่ยมคณะทำงาน ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินพิธีการตอกหนังครู
ซึ่งมีผู้นำในการประกอบพิธี คือ ครูคณิต ภักดี และ ครูดำรงค์ ปิ่นทอง เป็นประธาน
โดยมี ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นผู้ตอกหนังครูฤาษี ครูอุเทน เปียหลอ เป็นผู้ตอกหนังพระนารายณ์ นายกิติพัฒน์ กลิ่นสอน เป็นผู้ตอกหนังพระอิศวร
ทั้งนี้ผู้ตอกหนังครูจะต้องนุ่งขาวห่มขาวรับศีล ๕ ก่อนการตอกทุกครั้ง เมื่อตอกเสร็จสิ้นจะมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรในโอกาสต่อไป
ณ อาคารศิลปะ โรงเรียนสิงห์บุรี