นักเรียนได้รับรางวัล การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
🥇รางวัลชนะเลิศ
นางสาวชนาภา มณีเจียร
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นายก้องภพ พรมณี

💙❤️ครูผู้ฝึกซ้อม นางสิริมาส ทองมาดี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กหญิงชาลิสา กันภัย
🏅เข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กหญิงชลณิชา หงส์ทอง
💙❤️ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกิติยา บุญมีสง่า

⭐อันดับที่ ๑-๓ เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค⭐

จัดการประกวดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี