การประเมินและนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ของ สสวท. (SMT)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกฝ่าย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้ารับการประเมินและนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ของ สสวท. (SMT) โดยมี นายดำรงค์ ทองคำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท. เป็นผู้ประเมินและนิเทศติดตาม
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1mrEyv8r0dMGNT7T0-2QjKmHi0iggCyAq