มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮับกิโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮับกิโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
THAILAND HAPKIDO CHAMPION SHIP 2022 ได้แก่
๑. ด.ช.ชญานิน กุลกุศล ชั้น ม.๓/๒
เหรียญเงิน Speed kick Round Kick A รุ่น ๑๕-๑๗ ปี ชาย
เหรียญทองแดง Kyorugi A รุ่น ๑๕-๑๗ ปี ชาย น้ำหนัก+๗๓kg.
๒. น.ส.พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ ชั้น ม.๔/๑๑
เหรียญทอง kyorugi B รุ่น ๑๕-๑๗ ปี หญิง -๕๒kg.
๓. นาย จิรายุ ดอนเปล่ง ชั้น ม.๖/๖
เหรียญทอง Kyorugi รุ่น ๑๘+ ปี ชาย น้ำหนัก+๗๕kg.
เหรียญเงิน Speed kick Round Kick รุ่น ๑๘+ ปี ชาย
๔. นายเบญจทิวัตถ์ รีพลี ชั้น ม.๔/๑๒
เหรียญทอง Speed kick Round kick A รุ่น ๑๕-๑๗ ปี ชาย
เหรียญเงิน กระโดดสูง open ๑๕-๑๗ ปี ชาย เหรียญทองแดง กระโดดไกล open ๑๕-๑๗ ปี ชาย
โดยมี นายสมเจตน์ เชื้อปุย ทีมบางระจันเทควันโด เป็นผู้ฝึกสอน
ณ เวทีหน้าเสาธง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>> ฉบับที่ 10 2566 – Google ไดรฟ์