“การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี/อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
โดยมี นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินการต่างๆของสมาคมฯ
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>>> ฉบับที่ 9 2566 – Google ไดรฟ์