ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าร่วม “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
เข้าร่วม “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
และแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ” สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โดยมี นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>> ฉบับที่ 8 2566 – Google ไดรฟ์