งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสิงห์บุรี  ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจากโลหิต

งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสิงห์บุรี

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

ร่วมบริจากโลหิต

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี เวลา 13.00 น. – 15.00 น.