การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าจริงพร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสนามฟุตบอลตามที่ได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้
นายปรีชา มีชัย ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าจริงพร้อมระบบระบายน้ำ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสนามฟุตบอลตามที่ได้รับงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมสีหราช โรงเรียนสิงห์บุรี