โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “อำลาสนามเก่า สู่สนามใหม่”

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “อำลาสนามเก่า สู่สนามใหม่”
โดยการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวเป็นการพบกันระหว่างทีมหัวหน้าส่วนราชการกับทีมครูโรงเรียนสิงห์บุรี ทั้งนี้มี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการแข่งขันดังกล่าว
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสิงห์บุรี