งานอนามัยโรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้
งานอนามัยโรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเอกชนมาตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตา
ทั้งนี้หน่วยงานเอกชนได้มอบทุนให้แก่นักเรียน จำนวน ๑๐ คน
สำหรับนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติแต่ขาดทุนทรัพย์
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี