โรงเรียนสิงห์บุรี จัดการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๕ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี