ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

🏆🎉🏅 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ROYAL PRINCESS CUP ครั้งที่ 10 (แมทนานาชาติไทย-เกาหลี) การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้แก่
🥇เด็กหญิงจีระนันท์ ดอนเปล่ง ม.1/13
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10-12 ปี น้ำหนัก 52-59 ก.ก.
🥇เด็กชายชญานิน กุลกุศล ม.3/2
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนัก 73-78 ก.ก.
🥈นายจิรายุ ดอนเปล่ง ม.6/6
รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 15- 17 ปี น้ำหนัก 73-78 ก.ก.
🥈นางสาวพลอยนภัส เพ็ชรเจริญ ม.4/11
รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 15- 17 ปี น้ำหนัก 49-52 ก.ก.