กิจการนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ในการฝึก ผกท. รุ่นพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.
กิจการนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
และ นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่น ๔๒/๒๕๖๕
ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ อำเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี