ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “เปตอง” วิทยาลัยเทคโนโลยี เอเชียลพบุรี โอเพ่นครั้งที่ 2

🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี 🎊
ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “เปตอง” วิทยาลัยเทคโนโลยี เอเชียลพบุรี โอเพ่นครั้งที่ 2
📣📣 ผลการแข่งขัน “เปตอง” ได้แก่
🏆 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 17
1. เด็กชายธนธัส สายสุวรรณ ม.2/8
2. นายเกรียงศักดิ์ พงษ์ทอง ม.4/9
🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 17
1. นางสาวชญานิศฐ์ พัฒน์ทอง ม.3/12
2. เด็กชายฐานันดร สมสุข ม.2/8