ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565