ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสิงห์บุรี

เลขที่ 118  หมู่ 1 ตำบลบางมัญ  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16000

โทรศัพท์ 036 - 507171

โทรสาร 036 - 507172

E-mail  : singburi_school@sing.ac.th

แผนที่ตั้งโรงเรียน