รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ กฎของโอห์มและความต้านทาน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 2564 - Pornpimol Chaisuwannarak