กิจกรรมการประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรมการประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>> 29 สค 65 กิจกรรมปฎิญญาโรงเรียนสุจริต – Google ไดรฟ์