การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ปี 2565

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ระหว่างคณะ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าว

 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี