ตัวแทนครูโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมีตัวแทนบริษัทธีออส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเสนอ
ทั้งนี้มีตัวแทนสมาคมต่าง ๆ ของโรงเรียนสิงห์บุรีเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าว
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี