กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วย นางวิภาวรรณ เทศทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบครบวงจร โดยมีตัวแทนองค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี