โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงสนามฟุตบอล

โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับงบประมาณ 4,534,000 บาท
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าจริงพร้อมระบบระบายน้ำ