ลูก สห. ชนะการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี “18 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022”

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตบอลโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ได้รับรางวัล ..
🏆 ชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี ⚽️
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี
“18 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022”
จัดโดย กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 2565
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้จัดการทีม
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
ผู้ฝึกสอน
นายเสรี ทัตมะณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
นายชนาธิป ขุนคงเสถียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายพงศกร แสวงเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายวิศรุต พลเยี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายชนายุส พันเต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู