ประชุมวางแผนการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสายชล ทองประเสริฐ นายเสรี ทัตมะณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ในรายการ 18 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022
รวมทั้งให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสิงห์บุรีที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี