โรงเรียนสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐอิตาลี (YPscNH22)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี
ยินดีต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส โครงการ 1 ปี ระยะที่ 2 จากสาธารณรัฐอิตาลี (YPscNH22) จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

Mis. Anna Lunardini