โรงเรียนสิงห์บุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ทั้งนี้มี นายสละ วิเลปนะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์บุรี และตัวแทนสมาคมต่าง ๆ โรงเรียนสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>> วันเฉลิม + ปลูกต้นไม้ – Google ไดรฟ์