โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ปณิธานภูบดินทร์ สู่ศาสตร์ศิลป์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ปณิธานภูบดินทร์ สู่ศาสตร์ศิลป์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดยมีการแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดง “ฉ่อยเล่าเรื่องวรรณคดี”
กิจกรรม “รำวงย้อนยุค ภาษาไทยสุขสันต์” การแสดง”หนังใหญ่” ศิลปะการแสดงชั้นสูง
นอกจากนี้ ยังมีตลาด “เลอรสเลิศคำ เลอล้ำวรรณคดี” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และซุ้มกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>> 26 กค 2565 กิจกรรมวันภาษาไทย – Google ไดรฟ์