ดร.ชาคริส ภู่งาม รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec content center)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี