กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี
ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยมี นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
ณ ลานมะกล่ำต้น โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1YNuDFWm96LtyEqyrZV8E1KNFpT7gmWw2?fbclid=IwAR152GhtWHXnH23CYo9Ztk4QsGTbFVfzAQQIkujCjeZx-q_lS1SKIty66iM