โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนระบบดูแลช่ยเหลือนักเรียน สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนระบบดูแลช่ยเหลือนักเรียน สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”
เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม – อารมณ์
โดยมี นางสาวฐิติมา พัฒนโพธิกุล นักจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ณ หอประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AbJbnLDSrOuS0a51ZHr_KW2QCd_ZnEke?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR2PY8bLChH44-tL9oDNSPi4ERtegD-t7FGOTAT5PEDLVkM4kYMI9s0cNsY